Linda Schilén -
Trädgårdsmästare och konstnär

Lär dig odla grönsaker och sommarblommor för nöje och nytta

Att odla grönsaker och sommarblommor tillsammans skapar en biologisk mångfald som är till nytta för det ätbara och för blommor. Vi lyfter blicken och ser sammanhanget, hur viktiga pollinatörerna är och vad de gör för oss och allt vi odlar.

Odla ätbart och blommor

Lär dig odla ätbart och blomster för nöje och nytta.

Att odla ätbart och sommarblommor tillsammans är ett bra sätt att säkerställa en bra skörd av grönsaker, samtidigt som du hela tiden har tillgång till vackra blomster. Andra fördelar är att du skapar en biologisk mångfald som hjälper dig att hålla skadedjur borta.

I den här odlingskursen startar vi från grunden när det gäller att odla ätbart och sommarblommor till trädgården. Vi går igenom vilka val vi behöver göra för att kunna få en bra skörd år efter år. Det växelvisa odlandet där vissa växter och grönsaker år 1 skapar en bra växtmiljö för andra växter år 2. Detta så vi inte utarmar jorden utan hela tiden odlar i harmoni med jorden.

Att odla sommarblommor på ett hållbart vis på naturens villkor som bidrar både till ökad skörd i din köksodling men även gynnar våra pollinatörer. Detta samtidigt som du kommer att kunna njuta av blommande krukor och rabatter med eget odlade sommarblommor. 

Pris odlingskurs: 4995 kr, 5 fysiska träffar á 4 timmar och 4 onlinemöten á 1,5 timme, totalt 26 kurstimmar.

Mål med odlingskursen

 • Lära dig att odla växter som uppmuntrar och bidrar till den biologiska mångfalden.

 • Få en förståelse för hur odling av grönsaker och blommor hänger ihop.

 • Bli självförsörjande på sommarblommor.

 • Skapa en hållbar och frisk odling där du har tillgång till egna grönsaker under hela säsongen.

Specifikationer

Kursen är förlagd på Överjärva Gård i Solna vid växthuset.

Praktisk och teoretisk kunskap varvas då all odling sker på plats vid trädgårdslandet utanför växthuset med trädgårdsmästare Linda Schilén som kursledare. En del av det vi odlar kommer ni även att kunna ta med hem.

5 stycken kurstillfällen under 6 månader. April, maj, juni, augusti och september. Mellan de fysiska träffarna möts vi online vid 4 tillfällen där vi diskuterar och även kan ställa frågor om era egna odlingar. Se nedan, Odla parallellt.

Det finns möjlighet att vara vid odlingen på Överjärva gård och ”hjälpa” till mellan våra fysiska träffar.

Kursintyg efter avslutad kurs.

Odla parallellt

Som kursdeltagare är det en fördel om du själv kan odla parallellt som kursen pågår. Detta för att du dels ska få ut ännu mer av kursen när du själv kan praktisera dina kunskaper men också då du får hjälp med att komma igång med din egen odling och ha möjlighet att följa upp denna med aktuella frågor till nästa kurstillfälle. Du kan odla på en mindre plats i krukor på balkongen till att ha en större plats för odlingen hemma på villatomten.

Fördelen med att odla parallellt är att du själv kan skörda i ditt hem där du då har både grönsaker och sommarblommor under säsongen. Vid ett par tillfällen ses vi digitalt för att diskutera era egna odlingar. För dig som inte har möjlighet att odla privat finns kursodlingen på Överjärva gård där du både praktiserar dina kunskaper under kurstillfället.

Kursplan

Praktiska moment

Urval av sorter och förodling

Urvalet av vilka sorter som ska odlas görs efter komposition, vilka grönsaker och blommor passar tillsammans och vilka krav ställer dessa växter på jord och läge.

Förodling av grönsaker och sommarblommor.

Utformning av odlingen, bearbeta jorden, jordförbättra och direktsådd

Planering av odlingen.

Bearbetning av jord och hur jordförbättrar vi jorden att passa vår odling. Direktsådd av grönsaker och sommarblommor

Utplantering och växtstöd

Vi förbereder genom att skapa och bygga växtstöd att användas när växterna vuxit till sig. Utplantering av de växter vi försått och vi direktsår andra växter.

Sköta om och skörda

Under en period så sköter vi om vår odling, rensar, gödslar, binder upp växter och ser till att våra växter trivs. När grönsaker och blommor går vi igenom hur vi på bästa sätt skördar men även hur du skapar buketter av dina sommarblommor.

Avsluta säsongen

Vi avslutar säsongen med en skördefest och med att binda buketter, torka blommor och ta fröer till nästa års sådd. Som sista moment gör iordning våra odlingar för nästa års säsong.

Tidplan

Löpande under kursen går vi igenom olika grönsaker och annueller samt deras olika förutsättningar och betydelser.

April / Maj
 • Uppstartsmöte där vi väljer ut grönsaker, blomsorter, går igenom jordmån, ståndort, såschema och planerar odlingen genom att vi skapar en planteringsritning.

 • Förodlar vi utvalda sorter i växthuset på Överjärva.

Maj
 • Vi bearbetar våra odlingsbäddar och sätter upp växtstöd.

 • Direktsådd av fröer i odlingen.

Juni
 • Utplantering av de växter vi försått.

 • Uppbindning av växter och skötsel av odlingen.

Augusti
 • Skötsel och skörd av grönsaker och blommor. Vi skördar även för att torka blommor.

 • Vi skapar våra första blomsterarrangemang från vår egna odling.

September
 • Skördefest där vi skördar grönsaker och skapar blomsterarrangemang.

 • Torkning av blommor.

 • Samla in fröer.

 • Höst i odlingen. Vi förbereder odlingen för kommande säsong.


Pris, datum och bokningsvillkor

Pris

I priset ingår allt du behöver för att sätta igång att odla på plats vid växthuset. Du får låna knäskydd, kultivator, sekatör och fröer (som även räcker till en liten odling hemma). Fika ingår vid varje kurstillfälle.

Pris 4995 kr

Antal träffar: 5 träffar där vi ses ca 4 timmar per tillfälle plus fyra digitala möten om 1,5 timmar vardera.

Antal: Max 8 personer per kurs. Vid färre än 4 personer kan kursen komma att ställas in.

Datum

Fysiska kurstillfällen

Vi återkommer med datum.

Digital träff online

Vi återkommer med datum.

Bokningsvillkor

Vi följer Konsumentverkets riktlinjer för fritidskurser. Läs mer på Hallå Konsument, https://www.hallakonsument.se/varor-och-tjanster/angra-eller-avboka-en-kurs-eller-utbildning/.

Allmänt

Dessa bokningsvillkor gäller vid anmälan till Blomsterkursen på Överjärva gård med trädgårdsmästare Linda Schilén. I samband med att du anmäler dig till kursen så godkänner du nedanstående villkor.

Anmälan och bekräftelse

Anmälan och bokning av kursplats sker via Simplesignup där även kursavgiften betalas. Bekräftelse på ert deltagande är det kvitto ni erhåller i samband med köpet.

Avbokning eller avbrott

En avbokning skall ske skriftligen via e-post till info@uterummet.se. Vi bekräftar därefter avbokningen per e-post och återbetalar hela beloppet minus en avgift för kostnader på 550 kr. Avbokning kan ske inom 14 dagar från köptillfället med avdrag 500 kr.. Om avbokning sker senare än 14 dagar efter köptillfället återbetalas enbart beloppet om vi kan fylla kursen med en ny deltagare minus 550 kr.

Väljer du att avsluta kursen under pågående kurs återbetalas inget belopp.

Måste du avbryta kursen pga sjukdom krävs läkarintyg för att få kursavgiften återbetald minus 550 kr och ersättning för den tid du hunnit gå kursen.

Försäkring

Vi har ingen speciell försäkring för er under kursen. Se till att er hemförsäkring gäller som försäkring under kurstillfällena.

Ansvarsbegränsning (force majeure)

Vi som kursanordnare ansvarar inte för omständigheter som ligger utanför kontroll och inte kan påverkas, typ skada som beror på lagbud, myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, bojkott, brister hos leverantör, olyckshändelser, inbrott, stöld, pandemi eller annan omständighet utanför vår kontroll.

Personuppgifter

Vi sparar dina uppgifter (namn, adress, mobil, epost och personnummer) tills kursen är genomförd för att kunna kommunicera med er. Vi delar aldrig dina personuppgifter med andra.

Praktisk information inför besöket

Vägbeskrivning: Vid Järva Krog kör mot Mall of Scandinavia och följ skyltar till Ulriksdals station. Därefter följ skyltar Överjärva Gård. På gården gäller blå skyltar ”Växthuset”.

Parkering: Utanför ladan med gårdsbutiker (”Byggnadsvård”, ”Antikt” kör ej in på gårdsplan).

Toalett: Finns i anslutning till växthuset.

Klädsel: Klä dig efter väder och säsong, gärna lager på lager eller en skön kofta.

kontakt

Kontakta mig om kursen

Vill ni boka tid för en grupp på en annan tid än ovanstående så går det bra att kontakta mig genom formuläret nedan. Jag återkommer snarast till er.
Namn E-post Meddelande Skicka in